Cane Creek DB Kitsuma Coil Rear Shock
$399.00
SAVE 45 %
MSRP $729.99
Award Winner
Cane Creek DB Kitsuma Air Rear Shock
$429.00
SAVE 45 %
MSRP $779.99
Award Winner
Cane Creek DB Kitsuma Coil Trunnion Rear Shock
$399.00
SAVE 45 %
MSRP $729.99
Award Winner
Ohlins TTX22M Coil Shock
$549.00
SAVE 31 %
MSRP $800.00
Award Winner
Cane Creek DB Coil CS Trunnion Shock
$536.00
SAVE 20 %
MSRP $670.00